Category: PEMIKIRAN ISLAM

ISLAM MEMBANTAH ISU PLURALISME AGAMA

ISLAM MEMBANTAH ISU PLURALISME AGAMA Choeroni Abstrak Pluralisme agama merupakan faham kemusyrikan yang menyamakan semua agama. Menurut faham ini penyembah berhala itu disamakan dengan penyembah Allah swt. Dalam model kemusyrikan sekarang bukan masalah penyembahannya...

Keteladanan Partai Masjumi

“Rugi untungnya perjuangan, harus dinilai dengan rugi untungnya Islam”-  Prawoto Mangkusasmito-   Partai Masjumi (1945-1960) adalah satu-satunya partai Islam yang dilahirkan dari Kongres Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan di Jogjakarta pada 7-8 November 1945....